Έσο υπερήφανος που είσαι Έλλην

21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1967

17,04

Η 21η Απριλίου 1967 με ό,τι έκανε και ό,τι έγινε τότε ανήκει στην Ιστορία. Τα γεγονότα είναι Στρατιωτικά, πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά, νομικά. Το παρόν βιβλίο είναι μία νομική μελέτη και παρουσιάζει με αντικειμενικότητα την νομικήν πραγματικότητα σχετικώς με την 21ην Απριλίου 1967. Το DVD είναι μια συρραφή «Ελληνικών Επικαίρων» της περιόδου 1967-1973…περισσότερα

Σελίδες: 176, 5η έκδοση 2015 (Α’ έκδοση 2003)

Περιλαμβάνεται DVD με οπτικοακουστικό υλικό.

Συγγραφέας: Κωνσταντίνος Α. Πλεύρης

Κωδικός προϊόντος: 960-8358-01-9 Κατηγορία: Ετικέτα:

Περιγραφή

Η 21η Απριλίου 1967 με ό,τι έκανε και ό,τι έγινε τότε ανήκει στην Ιστορία. Τα γεγονότα είναι Στρατιωτικά, πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά, νομικά. Το παρόν βιβλίο είναι μία νομική μελέτη και παρουσιάζει με αντικειμενικότητα την νομικήν πραγματικότητα σχετικώς με την 21ην Απριλίου 1967.

«Ἐπειδή ὁ πολυπλεύρως ἐνημερωμένος ἄνθρωπος εἶναι μία ὁλοκληρωμένη προσωπικότης καί διά νά συμβάλωμεν εἰς αὐτήν τήν προσπαθείαν, διαθέτομε, λόγω ἐπετείου, τό βιβλίον τοῦ κ. Κωνσταντίνου Πλεύρη μέ τίτλον «21η Ἀπριλίου 1967». Τό βιβλίον αὐτό εἶναι μία ἐμπεριστατωμένη νομική μελέτη τοῦ καθεστῶτος τῆς 21ης Ἀπριλίου τοῦ 1967 καί ἀποδεικνύει, βάσει τῶν ἀποφάσεων τῶν ὁλομελειῶν τῶν Ἀνωτάτων Δικαστηρίων τῆς χώρας, Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας καί Ἀρείου Πάγου, μόνων ἁρμοδίων νά κρίνουν τήν νομιμότητα ἤ μή τοῦ καθεστῶτος ὅτι ἐκεῖνο τό καθεστώς κατέστη νόμιμον. Τό βιβλίον παρουσιάζει τήν ἀποδοχήν ἐκ μέρους τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ τοῦ καθεστῶτος αὐτοῦ, ἀνατρέποντας τά μέχρις σήμερον δεδομένα, διότι ὅλα τά μέσα μαζικῆς ἐπικοινωνίας τέτοια ἐποχή στρατεύονται νά διαβάλουν τό «μισερό» καθεστώς, τό ὁποῖον ἀποδεικνύεται ὅτι ὄχι μόνον δέν ἦτο μισερόν, ἀλλ᾽ ἦταν ἀσμένως ἀποδεκτόν ἀπό τήν συντριπτικήν πλειοψηφίαν τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ.»

Επιπλέον πληροφορίες

Διαστάσεις 20,5 × 14 cm