Έσο υπερήφανος που είσαι Έλλην

previous arrow
next arrow
Slider

Λίγα λόγια για εμάς..

Ὁ Ἐκδοτικός Οἶκος ‘’ΗΛΕΚΤΡΟΝ’’ δέν εἶναι ἁπλῶς μία ἐμπορική ἐπιχείρησις. Σκοπός τῆς ὑπάρξεώς του εἶναι ἡ ‘’ΕΠΑΝΕΛΛΗΝΙΣΙΣ’’ τῶν Ἑλλήνων καί ἡ κατανόησις τῆς ταυτότητός μας μέ ὅλο τό βάρος τῆς ἱστορίας μας. Εἶναι ἕνα ‘’ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ’’ πού ἐπιδιώκει νά μεταλαμπαδεύση στους Ἕλληνες φῶς Ἀληθείας καί Γνώσεως. Γι’αὐτό καί προβάλλει κατ’ ἀποκλειστικότητα την Ἑλληνική συγγραφή μέ ἐπιμέλεια καί σεβασμό.

Ε.Μ.Ε.Ι.Σ – Ἑνωτικό Μέτωπο Ἑλληνικῆς  Ἱδεολογίας Συμπατριωτῶν

ʺ Ὅλοι Ε.Μ.Ε.Ι.Σ στήν ʺΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗʺ, γιά νά ξαναβροῦμε ὅ,τι ἔχουμε χάσει, γιά νά ὑπερασπισθοῦμε ὅ,τι κινδυνεύειʺ.