Έσο υπερήφανος που είσαι Έλλην

ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ (Ε’ ΤΟΜΟΣ)

12,78

Εἰς τόν 5ον τόμον τῆς σειρᾶς “ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ”, περιλαμβάνονται: “Αἱ θρησκευτικαί  Ἀντιλήψεις τῶν Ἀρχαίων Ἑλλἠνων”, “Ἐλευθέριος Βενιζέλος’”, “Ἰσοκράτης”, “ἡ προκατακλυσμιαία Ἑλλάς”…περισσότερα

Σελίδες: 144, Α’ έκδοση 2016

Συγγραφέας: Κωνσταντίνος. Α. Πλεύρης

Περιγραφή

Εἰς τόν 5ον τόμον τῆς σειρᾶς “ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ”, περιλαμβάνονται: “Αἱ θρησκευτικαί  Ἀντιλήψεις τῶν Ἀρχαίων Ἑλλἠνων”, “Ἐλευθέριος Βενιζέλος’”, “Ἰσοκράτης”, “ἡ προκατακλυσμιαία Ἑλλάς”, “ἡ Ἑλληνικότης τῆς Μικρᾶς Ἀσίας”, “ὁ Τιμολέων”, “ἡ Βαρβαρότης  τῶν  Ρωμαίων καί οἱ  πόλεμοι ἐναντίον τους”, “ἡ Ρωμαιοκαθολική  Ἑλλάς” καί “ὁ Ἕλλην Ναπολέων”. Θέματα  ἐν πολλοῖς ἄγνωστα καί λίαν  ἐνδιαφέροντα, πολλά τῶν ὁποίων ἀνατρέπουν καθιερωμένας ἀντιλήψεις.

Επιπλέον πληροφορίες

Διαστάσεις 20,5 × 14 cm