Έσο υπερήφανος που είσαι Έλλην

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ

30,00

Τό βιβλίον αὐτό ἀποκαθιστᾶ τήν ἀλήθειαν διά τό ἔργον καί τήν ἐθνικήν προσφοράν τῶν προσώπων πού ἀνέλαβαν τήν εὐθύνην νά κρατήσουν τήν Ἑλλάδα ὀρθίαν κατά τήν Γερμανοϊταλοβουλγαρικήν κατοχήν, 1941-1944…περισσότερα

Σελίδες: 432, Α’ έκδοση 2016

Συγγραφέας: Κωνσταντίνος Α. Πλεύρης

Κωδικός προϊόντος: 978-960-8358-95-9 Κατηγορίες: , Ετικέτα:

Περιγραφή

Τό βιβλίον αὐτό ἀποκαθιστᾶ τήν ἀλήθειαν διά τό ἔργον καί τήν ἐθνικήν προσφοράν τῶν προσώπων πού ἀνέλαβαν τήν εὐθύνην νά κρατήσουν τήν Ἑλλάδα ὀρθίαν κατά τήν Γερμανοϊταλοβουλγαρικήν κατοχήν, 1941-1944. Τό Κ.Κ.Ε κατώρθωσε μέ τήν προπαγάνδαν του νά ἐπιβάλη εἰς τόν Ἑλληνικόν λαόν τήν ἀντίληψιν τοῦ δοσιλογισμοῦ τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν τῶν κατοχικῶν Κυβερνήσεων, διότι δέν ἐπέτρεψαν εἰς τό Κ.Κ.Ε  νά ἐπικρατήση καί νά σύρη τήν Ἑλλάδα δεσμίαν εἰς τό κομμουνιστικόν στρατόπεδον, δορυφόρον τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως.  Ἡ ἀνεκτίμητος Ἐθνική προσφορά τῶν κατοχικῶν Κυβερνήσεων  προβάλλεται ὁλοζώντανος μέσα ἀπό τό βιβλίο αὐτό, βασιζομένη εἰς ἀκλόνητα πραγματικά στοιχεῖα καί ἀποδείξεις καί εἰναι τουλάχιστον ἐντροπή διά τούς Ἕλλήνας νά θεωροῦν Ἑθνικούς προδότας ὅσους ὠφελοῦν τό Ἕθνος καί τόν Λαόν καί νά ἀναγορεύουν εὐεργέτας ὅσους ἔβλαψαν παντοιοτρόπως τό Ἑλληνικόν Ἕθνος καί τόν Ἑλληνικόν Λαόν.

Επιπλέον πληροφορίες

Διαστάσεις 20,5 × 14 cm