Έσο υπερήφανος που είσαι Έλλην

Θέματα Πολιτικής Κοινωνιολογίας

25,00

Ὑπάρχουν γεγονότα τῆς καθημερινῆς ζωῆς, πού χρειάζονται ἀνάλυσι. Ὁ συγγραφεύς παρουσιάζει ἀπόψεις γιά ζητήματα πολιτικά, κοινωνικά, ἠθικά κ.λπ…περισσότερα

 

Συγγραφέας: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

Σελίδες: 428

Κωδικός προϊόντος: 978-618-5254-70-4 Κατηγορία:

Περιγραφή

Ὑπάρχουν γεγονότα τῆς καθημερινῆς ζωῆς, πού χρειάζονται ἀνάλυσι. Ὁ συγγραφεύς παρουσιάζει ἀπόψεις γιά ζητήματα πολιτικά, κοινωνικά, ἠθικά κ.λπ. τά ὁποῖα ἀπησχόλησαν τόν Ἑλληνικό λαό. Πολλά ἀπό αὐτά ἄλλαξαν. Ἄλλα ἐξακολουθοῦν νά ὑπάρχουν. Ἡ ἀξία τοῦ βιβλίου ἔγκειται στήν κρίσι περιστατικῶν καί στήν πρόβλεψι τῶν ἐξελίξεων. Τά μετέπειτα συμβάντα ἐδικαίωσαν τάς διαφόρους τοποθετήσεις του. Αὐτό ἀποδεικνύει ὀρθόν τρόπον συναγωγῆς συμπερασμάτων, τόν ὁποῖον ἐβάσισε στήν ἀρχαιοελληνική διαλεκτική.

Οἱ «κοινωνιολόγοι» σήμερα στήν Ἑλλάδα ἀναλύουν φαινόμενα, γεγονότα κ.λπ. ὅταν συμβαίνουν ἤ ἀφοῦ συμβοῦν. Δυστυχῶς, ἡ πρόβλεψις ἀπουσιάζει. Τό ἀποτέλεσμα εἶναι νά ἔχωμεν κοινωνιολογικήν σκέψιν Ἐπιμηθέως καί ὄχι Προμηθέως, ἐπί πλέον αἱ ἀμπελοφιλοσοφίαι τῶν ἀκαταλαβίστικων ἀοριστιῶν τῶν ψευδοκοινωνιολόγων, εἰς οὐδέν ὠφελοῦν, καί οὐδέν διδάσκουν.

Τό βιβλίο του αὐτό ἐξετάζει μέ εἰλικρίνειαν θέματα ὑπό τό πρῖσμα τῆς θεωρητικῆς σκέψεως, ὅπως ἀνελύθησαν στήν ἐργασίαν τοῦ «Κοινωνιολόγου».

Επιπλέον πληροφορίες

Διαστάσεις 14 × 20,5 cm