Έσο υπερήφανος που είσαι Έλλην

ΑΣ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΕΒΡΑΙΟΥΣ

15,97

Ἔχει ἐντέχνως, κατά πολύ μεγάλο ποσοστόν, ταυτισθεῖ ἡ έννοια τοῦ ρατσισμοῦ μέ τόν ἀντισιμητισμό καί ὅποιος τολμήσει νά παρουσιάσῃ ἀληθείας διά τούς Ἑβραίους…περισσότερα

Σελίδες: 326

Συγγραφέας: Κωνσταντίνος Α. Πλεύρης

Κωδικός προϊόντος: 978-960-8358-52-2 Κατηγορία: Ετικέτα:

Περιγραφή

Ἔχει ἐντέχνως, κατά πολύ μεγάλο ποσοστόν, ταυτισθεῖ ἡ έννοια τοῦ ρατσισμοῦ μέ τόν ἀντισιμητισμό καί ὅποιος τολμήσει νά παρουσιάσῃ ἀληθείας διά τούς Ἑβραίους, ὅσον ἀφορᾶ εἰς τήν θρησκείαν καί τό Ἔθνος των, θεωρεῖται «ἄκρως ἐπικίνδυνος ρατσιστής». Παρά ταῦτα, μέ τόλμην καί ἀντικειμενικότητα, παρουσιάζονται εἰς αὐτό τό βιβλίον στοιχεῖα ἀπό τά ἐπίσημα δόγματα τῆς θρησκείας των, (Παλαιά Διαθήκη, Ταλμούδ) καί ἀπό τήν ἱστορικήν διαδρομήν των, τά ὁποῖα προσδιορίζουν τήν ἀκριβῶς ἀντίθετον εἰκόνα.
Ὅταν οἱ Ἑβραῖοι καυχῶνται εἰς ὁλόκληρον τόν κόσμον, ὅτι εἶναι ο «Περιούσιος Λαός» τῆς γῆς καί θεωροῦν ὅτι ὅλα τά Ἔθνη τῆς Οἰκουμένης ὑπάρχουν μόνον διά νά τούς ὑπηρετοῦν, εἶναι ἀδιανόητον αὐτό νά μήν ἀποτελῇ κραυγαλέον παράδειγμα ἀσκήσεως ρατσιστικῆς πολιτικῆς,  ἐκ μέρους τῶν Ἑβραίων.
Κάθε Ἕλλην ὀφείλει νά διαβάσῃ αὐτό τό βιβλίον, διότι διαφωτίζει ἐπιστημονικῶς καί δύναται εὐκόλως νά ἀντιμετωπίσῃ τήν παραπληροφόρησιν, ἡ ὁποία, ἀντί πινακίου «χρυσῆςφακῆς» ἔχει ἐπικρατήσει. Τό βιβλίον αὐτό ἀπορρίπτει τό παραπέτασμα τοῦ ψεύδους καί παρουσιάζει γυμνήν τήν ἀλήθειαν.
Οἱ ἐρασταί τῆς ἀληθείας τό ἀποδέχονται.