Έσο υπερήφανος που είσαι Έλλην

Νέο Βιβλίο – Ησαΐας Κωνσταντινίδης

Νέο Βιβλίο – Ησαΐας Κωνσταντινίδης


Οι εκδόσεις ΉΛΕΚΤΡΟΝ σας παρουσιάζουν το νέο βιβλίο του Ησαΐα Κωνσταντινίδη με τίτλο:

“Η αλήθεια για τα “ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ”, τα γνήσια και άγνωστα “πρωτόκολλα” των σοφών της Σιών”

Δελτίο - Η αλήθεια για τα "ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ", τα γνήσια και άγνωστα "πρωτόκολλα" των σοφών της Σιών