Έσο υπερήφανος που είσαι Έλλην

ΤΑ ΣΤΑΛΙΝΙΚΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

25,48

“Από την πρώτην Ημέραν καταλήψεως της εξουσίας οι μπολσεβίκοι ήρχισαν να σκοτώνουν: τους αιχμαλώτους (όπως πράττουν αι πρωτόγονοι φυλαί), τους εχθρούς των, τους αντιπάλους των…περισσότερα

Συγγραφέας: Κώστας Ν. Μπαρμπής

Κωδικός προϊόντος: 978-960-522-228-4 Κατηγορία: Ετικέτα:

Περιγραφή

“Από την πρώτην Ημέραν καταλήψεως της εξουσίας οι μπολσεβίκοι ήρχισαν να σκοτώνουν: τους αιχμαλώτους (όπως πράττουν αι πρωτόγονοι φυλαί), τους εχθρούς των, τους αντιπάλους των… Το κτήνος εγεύθη το ζεστόν ανθρώπινον αίμα. Η μηχανή η φονεύουσα τον άνθρωπον λειτουργεί έκτοτε αδιαλείπτως. Ηυξήθησαν αι φρικαλεότητες και τα άτομα υπεβιβάσθησαν εις την κτηνωδίαν και τον πρωτογονισμόν… Ο δήμιος κατέστη η κεντρική μορφή της ρωσικής ζωής!”

(Youri Martov, Ηγέτης των μενσεβίκων)

“Η επαναστατική δικτατορία του προλεταριάτου είναι μία δύναμις στηριζομένη απ’ ευθείας εις την βίαν και υπό ουδενός νόμου δεσμεύεται. Κατεκτήθη και διετηρήθη δια της βίας, την οποίαν ασκεί το προλεταριάτον εναντίον της αστικής τάξεως, και, βεβαίως, δεν υφίσταται νόμος εις τον οποίον οφείλει να υπακούση!”

[Χαΐμ Γκόλντμαν (Λένιν)]