Έσο υπερήφανος που είσαι Έλλην

Η ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

12,78

Τό βιβλίον αὐτό, τό οποῖον πραγματοποιεῖ τήν τετάρτην ἔκδοσίν του καί επιδιώκει μέ τήν ἔκδοσιν αὐτήν, ἡ ὁποία εἶναι ἐπικαιροποιημένη καί ἐπηυξημένη…περισσότερα

Σελίδες: 162

Συγγραφέας: Κωνσταντίνος Α. Πλεύρης

Κωδικός προϊόντος: 978-618-5254-31-5 Κατηγορίες: , Ετικέτα:

Περιγραφή

Τό βιβλίον αὐτό, τό οποῖον πραγματοποιεῖ τήν τετάρτην ἔκδοσίν του καί επιδιώκει μέ τήν ἔκδοσιν αὐτήν, ἡ ὁποία εἶναι ἐπικαιροποιημένη καί ἐπηυξημένη, νά ἐνημερώσῃ τούς Ἔλληνας διά τήν Γεωπολιτικήν θέσιν τῆς Μακεδονίας, ὑπό τάς σημερινάς συνθήκας τοῦ ἐγγύς καί ἐυρυτέρου περιγύρου τῆς Ἔλλάδος, ὥστε νά ἀποτελέσῃ χρήσιμον βοήθημα παντός Ἔλληνος, πού προβληματίζεται από τήν πολιτικήν κατάστασιν, ὅπως εξελίσσεται.
Ὁ αναγνώστης, ἤ μᾶλλον ὁ μελετητής, ἔχει πολλά νά ὠφεληθῆ ἀπό τά στοιχεῖα πού παρατίθενται μέ σαφήνεια σ’αὐτό τό βιβλίο.