Έσο υπερήφανος που είσαι Έλλην

ΔΕΥΤΕ ΛΑΒΕΤΕ ΦΩΣ

15,97

Αὐτό τό βιβλίο μᾶς μεταφέρει ἑκτατό χρόνια πίσω στήν ἱστορία καί καταγράφει τά  γεγονότα τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, πού τά μίση και πάθη τῆς τότε κοινωνίας, εὑρίσκοντο εἰς τό ἀποκορύφωμά τους καί οἱ Ἕλληνες ἐπορεύοντο προς τήν καταστροφήν…περισσότερα

Σελίδες: 192, Επανέκδοσις Μετά Εκατονταετίας

Συγγραφέας: Διον. Γ. Μεταξάς Λασκαράτος

Κωδικός προϊόντος: 978-618-5254-04-9 Κατηγορίες: , Ετικέτα:

Περιγραφή

Αὐτό τό βιβλίο μᾶς μεταφέρει ἑκτατό χρόνια πίσω στήν ἱστορία καί καταγράφει τά  γεγονότα τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, πού τά μίση και πάθη τῆς τότε κοινωνίας, εὑρίσκοντο εἰς τό ἀποκορύφωμά τους καί οἱ Ἕλληνες ἐπορεύοντο προς τήν καταστροφήν, χωρίς κάποιος να δύναται νά ἀνακόψη αὐτήν τήν πορείαν.
Ἐντυπωσιάζει ἡ στατιστική καταγραφή τοῦ ἀκμάζοντος Ἑλληνικοῦ στοιχείου τῆς Ὀδησσοῦ ἐπί τῆς Β.Δ ακτῆς τοῦ Εὐξείνου Πόντου, πού καταγράφεται εἰς τό τέλος τοῦ βιβλίου και τό ὁποῖον  οὐσιαστικῶς ἐξέλιπεν μετά τήν ἐπικράτησιν τῶν Μπολσεβίκων εἰς τήν Ρωσίαν καί τούς ἀστόχους  χειρισμούς τῶν πολιτικῶν ἡγεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους.