Έσο υπερήφανος που είσαι Έλλην

1941-1949 ΕΤΗ ΑΓΩΝΩΝ ΘΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΙΜΑΤΟΣ Α'+Β'+Γ' ΤΟΜΟΣ