Έσο υπερήφανος που είσαι Έλλην

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 1973 & ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΣ - ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΘΡΥΛΟΙ