Έσο υπερήφανος που είσαι Έλλην

Ο ΔΙΩΓΜΟΣ ΤΩΝ ΑΡΙΣΤΩΝ