Έσο υπερήφανος που είσαι Έλλην

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ