Έσο υπερήφανος που είσαι Έλλην

Κ. ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ - Ι. ΛΑΔΑΣ