Έσο υπερήφανος που είσαι Έλλην

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ