Έσο υπερήφανος που είσαι Έλλην

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ - ΤΑ ΑΓΝΩΣΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ 1955-1975