Έσο υπερήφανος που είσαι Έλλην

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ