Έσο υπερήφανος που είσαι Έλλην

Νέα Έκδοση – Χρήστος Π. Κοσσιώρης

Νέα Έκδοση – Χρήστος Π. Κοσσιώρης


Οι εκδόσεις ΉΛΕΚΤΡΟΝ σας παρουσιάζουν το νέο βιβλίο του κ. Χρήστου Π. Κοσσιώρη με τίτλο:

“Πολιτικοστρατιωτικά Ιστορικά Γεγονότα της Εικοσαετίας 1946 – 1966 που ωδήγησαν στην 21η Απριλίου 1967”