Έσο υπερήφανος που είσαι Έλλην

Νέο Βιβλίο – Ησαΐας Κωνσταντινίδης

Νέο Βιβλίο – Ησαΐας Κωνσταντινίδης


Οι εκδόσεις ΉΛΕΚΤΡΟΝ σας παρουσιάζουν το νέο βιβλίο του Ησαΐα Κωνσταντινίδη με τίτλο:

Παννεληνισμός και Επανελλήνιση”

Δελτίο Τύπου - Πανελληνισμός και Επανελλήνιση Δοκίμια ιδεών και πολιτικής