Έσο υπερήφανος που είσαι Έλλην

Νέο Βιβλίο – Ησαΐας Κωνσταντινίδης

Νέο Βιβλίο – Ησαΐας Κωνσταντινίδης


Οι εκδόσεις ΉΛΕΚΤΡΟΝ σας παρουσιάζουν το νέο βιβλίο του Ησαΐα Κωνσταντινίδη με τίτλο:

“Το “Άλλο” Αντάρτικο”